Erasmus
 
W poniedziałek, 29 kwietnia w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Starogardzie Gdańskim podsumowano i zakończono II etap projektu Erasmus+ w Walencji.
Spotkaniu przewodniczył Dyrektor ZSZ, p. Ireneusz Osowicki. Obecni byli wicedyrektorzy Szkoły, nauczyciele opiekunowie mobilności w Walencji, rodzice uczniów oraz sami uczniowie.
Głos zabrał Nacelnik Oświaty w Starogardzie, p. Marek Gabriel, a po nim Koordynator Projektu, a następnie krótkie świadectwo z mobilności zlożyli uczniowie: Julia Kwiatkowska (Szkoła Branżowa - Sprzedawca) oraz Dawid Ossowski (Technikum Żywienia i Usług Gastrpnomicznych).
Na zakończenie oficjalnej części spotkania rozdano wszystkim uczniom stosowne Certyfikaty, Europassy oraz zaświadczenia ECVET.  
Zamknięcie mobilności w Walencji miało miejsce przy kawie, cieście i stosownych do wydarzeniach przekąskach, podczas których toczyły się bezposrednie i przyjacielskie rozmowy wszystkich uczestników spotkania. 
 
więcej informacji i zdjęć ze Spotkania zobacz: Erasmus + ZSZ w Starogardzie Gdańskim
 
 
 

 

  Kolejne wieści z praktyk w Walencji:

Leszek i Szymon (kierunek Technik Mechanik)wykonywali dziś gwinty przelotne na nowo poznanej maszynie.

Paweł i Wiktor (Technik Elektryk) podłączali przewody to tablicy rozdzielczej. 

 

Natalia  (Technikum Budowlane) dokonywała korekty zestawienia stolarki aluminiowej PCV i metalowej.  

 

Gastronomowie również nie próżnowali. Klaudia, Dawid, Marta i Oliwia w swoich restauracjach

dalej ćwiczyli różne sposoby sporządzania potraw hiszpańskich.

Nie obce jest im już pakowanie próżniowe, obróbka karczochów i owoców morza

oraz   sporządzanie m.in.   sałatki „ensaladilla rusa"

                                  

                       

 

              

 

A teraz krótka relacja z niektórych praktyk: Leszek i Szymon wykrawali i następnie szlifowali detale, Marta nauczyła się robić paellę walencjańską, Julia i Ola zostały skierowane na magazyn sklepu, by przygotować towary do zamówień online i do sprzedaży promocyjnej, a Ania i Oliwia zajmowały się m.in. pakowaniem próżniowym surowców. Jutro ciąg dalszy ....

 

         .   

Rozpoczynamy naszą przygodę zdpbywania nauki w Hiszpanii od lotniska w Gdańsku. Jesteśmy nastawieni optymistycznie na zdobywanie nowego doświadczenia. Zapraszamy do śledzenia

naszych poczynań

 

.     

 

 

 
 
Dzisiaj szczęśliwie ukończyliśmy przygotowania do praktyk zawodowych w Walencji.
Reszty nauczymy się w Hiszpanii. Postaramy się nie zawieść naszych rodziców, nauczycieli i przyjaciół.
Życzcie nam szczęścia i wytrwania. Będziemy na bieżąco informować o naszych dokonaniach na: https://www.facebook.com/ErasmusZSZ/
 
Teraz idziemy pakować walizki :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 
 

 

                                                                    

 

25 stycznia podpisano Umowę pomiędzy Szkołą a Rodzicami i uczniami wyjeżdżającymi na praktyki zagraniczne do Walencji /Hiszpania/. Podpisanie p/w Umowy było finalnym akcentem cyklu szkoleń przygotowujących młodzież do mobilności czyli do praktyk zawodowych.

Podczas tego spotkania pan Dyrektor ZSZ, Ireneusz Osowicki omówił ogólne założenia tegorocznej mobilności oraz całego Projektu Erasmus+, rodzicom przedstawiono nauczycieli-opiekunów uczniów podczas pobytu w Walencji oraz przeprowadzono rozmowę online z panią Karoliną Krzesińską, przedstawicielką agencji przyjmującej nas w Hiszpanii.

 

 

 

                            Wyjeżdżamy już 18 lutego czyli tydzień po zimowych feriach 

W wyniku szkolnej rekrutacji ukonstytuowała się grupa 14. uczniów naszej Szkoły,
którzy wezmą udział w II mobilności programu Erasmus+
 
Tym razem miejscem praktyk zawodowych mlodzieży będzie Walencja w Hiszpanii,
w dniach 18 lutego - 16 marca 2024 roku
                                                        /zob. Facebook - przygotowania do mobilności, kliknij na zdjęcie poniżej/
 
 
 
W tym roku udział wezmą uczniowie z kierunków:
 
 
 
Sprzedwca:                 Julia Kwiatkowska i Aleksandra Kawczyńska (3s);
Technik Mechanik:  Szymon Parulski i Leszek Zasada (4M);
Technik Elektryk:     Paweł Gortatowski, Wiktor Kandulski, Konrad Szmocki (3E);
Technik Żywienia:   Marta Bąk, Oliwia Waśniewska, Anna Kamińska, Julia Klamann (3G)
oraz Klaudia Kościelna (4G) i Dawid Ossowski (4G);
Technik Budownictwa: Natalia Milewska (3B) 
Uczniowie uczestniczyli w szeregu szkoleń przygotowyjących ich do udziału w mobilności,
np. w szkoleniu odnośnie bezpieczeństwa, BHP, psychologicznego, kulturoznawczego,
języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego zawodowego. 
 
Opiekunami tegorocznej mobilności będą pani mgr Elżbieta Piskorska (nauczyciel przedmiotów gastronomicznych), pani mgr Katarzyna Stencel (nauczyciel matematyki) oraz pani mgr Justyna Mateńko (nauczyciel języka rosyjskiego oraz bibliotekarz szkoły).
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy podjęcia tego wyzwania i życzymy osiągnięcia założonych celów oraz przeżycia niesamowitych wrażeń pięknej o każdej porze roku Hiszpanii.

 

Zapraszam do lektury poniższego artykułu na stronie Tygodnika

/Kliklij w poniższy artukuł, aby wejść na stronę Redakcji - strona 10./

Zapraszam do wysłuchania całościowego wywiadu odnośnie realizowaniego z naszej Szkole Projektu Erasmus+ /kliknij w poniższe zdjęcie/

 

Certyfikaty ERASMUSA+ dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych

 

W piątek 14-go lipca, nauczycielom ZSZ zostały wręczone Certyfikaty poświadczające uczestnictwo i ukończenie kursów zawodowych.

 

W wydarzeniu brało udział czterech nauczycieli naszej Szkoły.

Panie Kamila Knut i Monika Miszczyszyn wzięły udział w kursie kulinarnym „Kuchnia śródziemnomorska i Zróżnicowana kuchnia ekologiczna”, zaś panowie Zbigniew Borowski i Marek Ossowski

w kursie „AutoCAD”.

 

Kursy realizowane były w ramach szkolenia kadry kształcenia zawodowego Projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056480 Programu ERASMUS+.

Obydwa kursy odbyły się w terminie 03 14 lipca 2023 r.

w hiszpańskiej Walencji w ramach I edycji pięcioletniej Akredytacji do Programu.

 

A oto opinie uczestników na temat odbytej mobilności:

Pani Kamila: "Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w kursie kulinarnym. Dał mi on możliwość poznania kuchni hiszpańskiej, samodzielnego przygotowania potraw tej kuchni, przez co poznanie jest bliższe i zapadnie na długo w pamięci. Kilka dni obcowania z kuchnią hiszpańską stało się moim kulinarnych doświadczeniem, z którym będę mogła podzielić się zarówno w pracy, jak i w moim życiu prywatnym. Wskazówki do przyrządzania tradycyjnej kuchni hiszpańskiej, jakie uzyskałam pod okiem dwóch właścicielek restauracji są dla mnie bezcenne. Jestem wdzięczna za nie tylko przygodę kulinarną, również za możliwość poznania pięknego regionu Hiszpanii, jakim jest urokliwa Walencja"

 

Pan Zbigniew: "Uczestnictwo w kursie w zakresie programu komputerowego AutoCAD dało mi szersze spojrzenie na zagadnienia związane z rysunkiem technicznym jak również z zastosowaniem w fazie projektowania instalacji elektrycznych. AutoCAD jest wszechstronnym oprogramowaniem, które ma zastosowanie w różnych dziedzinach techniki jak architektura, budownictwo, obróbka materiałów itp. Jego głównym celem jest ułatwienie pracy projektantów, którzy dzięki niemu mogą szybko i efektywnie realizować swoje pomysły. W ramach realizacji programu nauczania będę się starał zainteresować uczniów poznanym programem AutoCAD-a w zastosowaniu do wykonywania schematów ideowych, montażowych oraz planów instalacji elektrycznych. Oprogramowanie to jest niezwykle popularne na rynku pracy, co sprawia, że osoby posiadające umiejętności związane z jego obsługą mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy"

 

Pani Monika: "Pobyt na kursie gastronomicznym był dla mnie nie tylko wspaniałą przygodą, ale przede wszystkim niezwykle cennym doświadczeniem. Te dwa tygodnie w Walencji pozwoliły mi poznać wielu wspaniałych ludzi, nawiązać nowe kontakty, a przede wszystkim doskonalić umiejętności językowe i kuchnię hiszpańską w praktyce". 

 

Pan Marek: "Moje odczucia nie mogą różnić się od wyżej przedstawionych, trudno dodać coś więcej. Wizyta w Hiszpanii była ciekawym i owocnym doświadczeniem od strony merytorycznej Kursu i będzie wiązała się z niezapomnianymi wrażeniami z pobytu w tym hiszpańskim mieście i regionie, zrealizowanym w ramach Programu ERASMUS+".

 

Marek Ossowski 

Uczniowie, którzy zgłosilii się do II. edycji Erasmus+ i chcą wziąć udział w praktykach zagranicznych w rodku szkolnym 2023/2024 proszeni są do pobrania Załacznika nr 2 (Tabela Rekrutacyjna), wypełnienia formularza i dostarczenia go do pani Justyny (Bibliteka szkolna).

 

  

 

 

                                              Tabela rekrutacyjna do II edycji wyjazdu

                                                 na zagraniczne praktyki zawodowe

                                                      w ramach projektu ERASMUS+

 

 

Wypełnia wychowawca -  ……..................…………………………………….…………………….

                                                                  Imię i nazwisko wychowawcy

 

Uczeń/ Uczennica………………………...……………………..………………………………….

 klasa ….........................

 zawód: ………………………………………..……………………………………………………….

 

 

1. Proszę zaznaczyć w tabeli informacje o uczniu.

 

Ocena wychowawcy

(profil ucznia): skala 1 - 3 pkt.

poniżej przeciętnej

przeciętna

powyżej przeciętnej

Kultura osobista i zawodowa

     

Obowiązkowiść i odpowiedzialność

     

Komunikatywność

     

Umiejętność pracy w zespole

     

Udział w akcjach na rzecz szkoły

     

Udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska

     

    RAZEM:

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Załącznik nr 2 - REKRUTACJA do II....