Erasmus

               

 

WNIOSKI Z ANALIZA DANYCH NA PODSTAWIE ANKIETY UCZNIÓW

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

 • W ankiecie wzięli udział wszyscy uczestnicy stażu tj. 14. kobiet i 2. mężczyzn.
 • W przeważającej większości stwierdzają, że są bardzo zadowoleni z przebiegu ich staży zawodowych. oraz potwierdzili, że zakres tematyczny zajęć w ramach stażu był zgodny z planem przedstawionym w trakcie spotkań informacyjnych.
 • Zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, że podczas praktyk nauczyła się czegoś nowego w dziedzinie swojego zawodu (szczegółowe informacje powyżej w Ankiecie). Dlatego wszyscy ankietowani są zadowoleni z zakresu tematycznego zajęć odbytych w ramach stażu.
 • Uczniowie oceniają organizację stażu pod względem czasu, miejsca, tempa pracy jako bardzo dobrą i dobrą.
 • Wszyscy komunikowali się w języku angielskim oraz polepszyli swoją komunikatywność językową.
 • Odnośnie korzystania z narzędzi internetowych oraz portali społecznościowych jednoznacznie bardzo wysoko podkreślają swój stopień kompetencji w tej mierze oraz częstotliwość posługiwania się nimi.
 • Wszyscy pokonali swoje różne lęki i obawy odnośnie stażu zagranicznego.
 • Stażyści bardzo dobrze i dobrze oceniają swoją umiejętność nawiązywania relacji zawodowych z współpracownikami oraz klientami podczas praktyk w Faro.
 • Warunki pobytu podczas projektu zostały przez nich ocenione na dobre i bardzo dobre.
 • Wszyscy są zadowoleni z wyboru miejscowości, w której odbywał się staż, czyli Faro (Portugalia).
 • Praca zarówno polskich jak i portugalskich opiekunów oceniana jest przez uczniów, jako bardzo dobra i dobra.
 • Swoje zaangażowanie w pracę i wykorzystanie czasu podczas stażu uczniowie również ocenili bardzo wysoko.
 • Uczniowie stwierdzają, że zdobyta w trakcie stażu wiedza oraz umiejętności zostanie przez nich wykorzystana w przyszłości (np. w znalezieniu lepszej pracy
 • Jednoznacznie wszystkim odpowiada taka forma praktyk i nauki.

WNIOSKI

Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do stażu zostało dobrze przeprowadzone.

Stanowiska pracy były różnorodne, dlatego uczniowie z zainteresowaniem podejmowali kolejne działania i wyzwania.

Czas wolny był właściwie i ciekawie zorganizowany.