Aktualności

  4 września 2017 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018.

  Zasmucona końcem wakacji pogoda sprawiła, że nie mogliśmy powitać wszystkich na placu szkolnym. Uroczystość na holu szkoły miała więc nieco bardziej kameralny, ale nadal podniosły charakter.

  Przywitał wszystkich dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Bona, a w imieniu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego głos zabrał uczeń klasy 2EB Paweł Snaza. Podekscytowani pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i poznali swoich nowych wychowawców . 

  Krótki montaż słowno - muzyczny zaprezentowali uczniowie klasy 2GM.

  No i zaczęliśmy...

Czytaj więcej: Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego...

 

K I E R M A S Z  U Ż Y W A N Y C H    P O D R Ę C Z N I K Ó W

Przez cały wrzesień biblioteka szkolna

będzie pośredniczyć w sprzedaży

używanych podręczników.

        ZAPRASZAMY do biblioteki szkolnej

              wszystkich zainteresowanych sprzedażą

swoich niepotrzebnych już podręczników

i tych, którzy chcą je nabyć po atrakcyjnej cenie.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r.

Dla uczniów TECHNIKUM nr 2, SZKOŁY BRANŻOWEJ 1 STOPNIA i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ nr 1 – 4 wrzesień 2017r. godzina 9.00 plac apelowy.

Dla słuchaczy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH – 4 września 2017r. godzina 11.00 stołówka szkolna.

   10 lipca w Centrali ENERGA-OPERATOR SA zatrudnieni zostali pierwsi dwaj Stażysci, w ramach realizacji przyjętej przez Zarząd Firmy Koncepcji Zarządzania Wiekiem. Mateusz Ciesielski i Dawid Grochowski  są absolwentami naszego Zespołu Szkół Zawodowych im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego HUBALA w Starogardzie Gdańskim.

   Firma ENERGA-OPERATOR SA współpracuje z naszą szkołą od 2013 roku w ramach programu „Energ(i)a do Nauki!”. Stażyści byli stypendystami ENERGA-OPERATOR SA. Mieli też możliwość odbycia praktyk w Segmencie Dystrybucji w ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk Sp. z o. o. w kwietniu 2016 roku.

   Dziś zaczynają swoją karierę zawodową w Dziale Dokumentacji Energetycznej i Dziale Zarządzania Inwestycjami w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim.

   W ramach realizacji Koncepcji Zarządzania Wiekiem Firma ma zamiar zatrudniać Stażystów, którzy pod okiem doświadczonych pracowników, będą odkrywać tajniki pracy w energetyce. Stażyści będą zatrudniani w tych obszarach inżynieryjno-technicznych lub technicznych, w których w niedalekiej przyszłości przewidywane są przejścia na emeryturę.

   Mateuszowi i Dawidowi życzymy samych sukcesów w rozpoczętej właśnie drodze zawodowej!

   23 czerwca 2017 r. zakończyliśmy uroczyście kolejny rok szkolny.

   Tradycyjnie dyrektor szkoły podsumował całoroczne dokonania młodzieży oraz wyróżnił najlepszych uczniów i absolwentów, gratulując sukcesów wszystkim, którzy otrzymali promocję bądź ukończyli szkołę.

   Specjalne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali laureaci Konkursu na Najlepszego Ucznia w Szkole: Sławomir Szatyniak z klasy 1mb (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) i Jakub Kitta z klasy 2EB (Technikum nr 2). Gratulacje!!!

   Na koniec w wakacyjny klimat wprowadzili wszystkich uczniowie z klasy 3EB i 3GM.

   Do zobaczenia po wakacjach!!! 

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolengo 2016/2017