Aktualności

Szkolny Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej za nami.

Został on przeprowadzony w dwóch turach: ·tura 1 – 23.05. – 25 osób, ·tura 2 – 27.05. – 12 osób.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 45 pytań typu zamkniętego. Za każde poprawne udzielenie odpowiedzi, uczeń mógł uzyskać 1 pkt.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. miejsce – Kacper Narloch z kl. 3 m – 37 pkt.

2. miejsce – Kacper Kuchta z kl. 2 m – 36 pkt.

3. miejsce – Kacper Bonk z kl. 4 EB – 35 pkt.

Gratulujemy!!!

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców.

   W dniu 19 marca 2023 roku odbył się konkurs szkolny „Na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca”, zorganizowany przez Panią Kamilę Knut i Pana Grzegorza Śliwińskiego. Konkurs był skierowany do uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klasy 3 s.

Wyniki konkursu, przedstawiają się następująco:

I miejsce: Daria Prabucka

II miejsce:Wiktoria Witkowska

III miejsce: Kornelia Kosiedowska

      Gratulujemy! 

Czytaj więcej: Najlepszy sprzedawca 2023

Przed wizytą w szkole prosimy
zapoznać się z regulaminem naboru na stronie www.zszstarogard.pl.
Przypominamy, iż do Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia składamy wydrukowany WNIOSEK z systemu oraz PODANIE.
Uwaga! W Branżowej Szkole I stopnia przy wyborze klasy wpisujemy tylko ,,1bs" bez oznaczenia zawodu!!!

W dniu 12.05.2023r. uczniowie klasy 3ef (grupa elektryków) wraz z opiekunem Panem Dawidem Szmidt udali się w ramach przedmiotów zawodowych na zajęcia terenowe do malowniczo położonej miejscowości Owidz. Celem wyjścia było omówienie zagadnienia odnawialnych źródeł energii na wybranym obiekcie hydrotechnicznym. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z budową, parametrami i zasadą działania elektrowni wodnych.

Podczas zajęć uczniowie obejrzeli elektrownię powstałą na początku XX wieku w starym młynie wodnym. Obiekt kilkukrotnie przechodził modernizacje, stając się ostatecznie elektrownią w pełni automatyczną i niewymagającą stałego nadzoru podczas pracy.

Wycieczka pomogła dodatkowo uświadomić młodzieży, iż wykorzystanie energii wody w znaczny sposób poprawia jakość środowiska, a przede wszystkim jakość powietrza. Taka forma zajęć pozwala na przyjemniejsze i bardziej efektywne przyswajanie wiedzy.

Czytaj więcej: Szlakiem elektrowni wodnych

Światowy Dzień Ziemi w 2023 roku przypadał w sobotę 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Zainwestuj w Naszą Planetę”.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawęświadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Realizacja projektów ekologicznych w Zespole Szkół Zawodowych:

Prowadzący zajęcia: Mariusz Pawelec

Styczeń, luty 2023 r.:

Klasa 3 GM, 3 EB – wykonanie prezentacji ekologicznych.

Marzec, kwiecień 2023 r.:

Klasa 2 GM – Oliwia Czaja, Kornelia Godowska;

Klasa 3EB – Natalia Milewska, Oliwia Nagórska, Julia Niewodowska.

Wykonanie pracy ekologicznej pt.: „Papier w obiegu”.

Pamiętajmy o Ziemi nie tylko od święta.

Czytaj więcej: ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2023 w ZSZ