Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2023/2024

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  -  ( 04 września 2023 roku )

Zimowa przerwa świąteczna  -  ( 23 grudnia - 31 grudnia 2023 roku )

Ferie zimowe  -  ( 29 stycznia - 11 lutego 2024 roku )

Wiosenna przerwa świąteczna  -  ( 28 marca - 02 kwietnia 2024 roku )

Ferie letnie - ( 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 roku )

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (Technikum)  -  ( 26 kwietnia 2024 roku )

Egzamin maturalny  -   ( 06 - 29 maja 2024 roku )

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  -  ( 21 czerwca 2024 roku )

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - ( według harmonogramu CKE )

 

 

Dodatkowe dni wolne w Zespole szkół Zawodowych

    02.05.2024 roku - ( czwartek ) - święto państwowe - Dzień Flagi

    06.05.2024 roku - ( poniedziałek ) - matura z j.polskiego

     07.05.2024 roku - ( wtorek ) - matura z j.angielskiego

     08.05.2024 roku - ( środa ) - matura z matematyki

     31.05.2024 roku - ( piątek

    dzień egzaminu zawodowego zgodnie z harmonogramem CKE

 

Wywiadówki dla rodziców

    20 września 2023 roku - ( środa )

    23 listopada 2023 roku - ( czwartek )

    18 stycznia 2024 roku - ( czwartek )

    23 kwietnia 2023 roku  - ( wtorek )