gastronom

       
Technik żywienia i usług gastronomicznych


Zawód ten jest idealny dla Ciebie jeśli chcesz przeżyć przygodę ze sztuką kulinarną, cenisz zdrowy styl życia i odżywiania, wykazujesz dbałość o innych oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. W trakcie kształcenia zawodowego nabędziesz umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną
i praktyczną w zakresie sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Będziesz mieć szansę na rozbudzenie kreatywności z wykorzystaniem nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, odkrywania tajników food design’u w sztuce kulinarnej
Dlaczego warto wybrać ten zawód?
Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.
Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:
zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
kreatywne i operatywne w działaniu,
interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
chcą awansować i  rozwijać się,
lubią pracować w zespole.
Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?
 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:
przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
stosowania receptur gastronomicznych,
układania i oceny jadłospisów,
organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
stosowania technik nakrywania stołu,
współpracy w zespole,
obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
przechowywania i utrwalania żywności,
języka obcego zawodowego

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?
Kwalifikacja 1 K1 - HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Kwalifikacja 2 K2  - HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Praktyczna nauka zawodu
Praktyka może być realizowana we wszystkich zakładach gastronomicznych, czyli w restauracjach, jadłodajniach, bistrach, barach, kuchniach szpitalnych oraz w gastronomii hotelowej w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+
(wymiar 280 godzin)
 
Informacje dodatkowe

Młodzież uczestniczy w programie „ERASMUS”, który jest  programem Unii Europejskiej
wspierającym wymianę edukacyjną. Program ten zapewnia wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwia uczniom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także daje im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Okres nauki: 5 lat
I co dalej…?
Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w::
restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
zakładach gastronomicznych,
pensjonatach, domach wczasowych,
stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
firmach cateringowych,
zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
Studia?
Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach:
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka -  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa
Dietetyka - Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej)
Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii w Akademii Gastronomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie