elektryk

Technik elektryk

Nauka w technikum elektrycznym o 5 letnim okresie nauczania przygotowuje ucznia do pracy w zawodzie elektryka, elektromechanika, montera instalacji, sieci, urządzeń i napędu elektrycznego oraz konserwacji i eksploatacji powyższych urządzeń elektrycznych.

Uczniowie podczas nauki w technikum oprócz przedmiotów ogólnych przygotowujących do matury mają następujące przedmioty zawodowe,

W kształceniu teoretycznym:

1. Elektrotechnika i elektronika

2. Maszyny i urządzenia elektryczne

3. Instalacje elektryczne

4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

5. Język zawodowy niemiecki

W kształceniu praktycznym:

1. Pomiary w elektrotechnice i elektronice

2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

3. Montaż instalacji elektrycznych

4. Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praktyka zawodowa: realizowana u pracodawców w klasie III i IV (miesięczne oddelegowania ucznia do zakładu usługowego lub produkcyjnego o profilu elektroenergetycznym)

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje w ramach zawodu technik elektryk:

Kwalifikacja 1 w zawodzie – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – ELE.02 ( w kl. IV)

Kwalifikacja 2 w zawodzie – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – ELE.05 ( w kl. V)

Po zdobyciu dwóch kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje dodatkowo dyplom w zawodzie technik elektryk z suplementem w języku polskim i angielskim umożliwiającym zatrudnienie w różnych krajach całej Europy.

W ramach współpracy z różnymi zakładami pracy uczniowie mogą ubiegać się o stypendium semestralne jakie jest przyznawane kilkoro najlepszym uczniom technikum elektrycznego sponsorowane przez Energa Operator S.A. w Gdańsku.