Aktualności

   W dniu 19 marca 2023 roku odbył się konkurs szkolny „Na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca”, zorganizowany przez Panią Kamilę Knut i Pana Grzegorza Śliwińskiego. Konkurs był skierowany do uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klasy 3 s.

Wyniki konkursu, przedstawiają się następująco:

I miejsce: Daria Prabucka

II miejsce:Wiktoria Witkowska

III miejsce: Kornelia Kosiedowska

      Gratulujemy!