Aktualności
Przed wizytą w szkole prosimy
zapoznać się z regulaminem naboru na stronie www.zszstarogard.pl.
Przypominamy, iż do Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia składamy wydrukowany WNIOSEK z systemu oraz PODANIE.
Uwaga! W Branżowej Szkole I stopnia przy wyborze klasy wpisujemy tylko ,,1bs" bez oznaczenia zawodu!!!