Aktualności

      Informujemy, że nasza szkoła w ramach współpracy otrzymała od PZU SA środki finansowe w kwocie 2 677.00 zł na realizację zadania prewencyjnego, które ma polegać na poprawie bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole. W tym celu zakupiono kamery i monitor do monitoringu wizyjnego obiektu szkoły. Dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe oraz liczymy na dalszą współpracę. PRACOWNICY I UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH